Ruszyły pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Można już składać wnioski o pożyczkę do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z programu RPO WP na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

O pożyczkę ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności na terenie województwa pomorskiego.

Dostępne są dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Pożyczki przeznaczone są na przedsięwzięcia rozwojowe z możliwością finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki i udzielane są na okres do 60 miesięcy, w tym do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Z pożyczki finansować można inwestycje związane m.in. z:
• wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;
• unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;
• modernizacją środków produkcji;
• adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;
• wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Pożyczki oprocentowane są na zasadach rynkowych oraz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji.
Nominalne oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,43%.
Roczne oprocentowanie nominalne dla przedsiębiorstw będących w obszarze preferencji tj. dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż dwa lata lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej wynosi 1,83%, zaś dla podmiotów spełniających łącznie oba kryteria preferencji – 0,92%. Pomorskie Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej.

Szczególny produktów znajdują się na stronie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. pod linkami http://www.pfp.gda.pl/projekty-PFR%202020.html oraz http://www.pfp.gda.pl/oferta.html

Zapraszamy także do kontaktu z doradcami Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. pod numerem telefonu 58 302 20 05.

POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU-logo-kolor