„Akcja cyfryzacja”. Bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50+

Zapraszamy do udziału w projekcie firmy Trustcon Sp. z o.o  ‘’Akcja Cyfryzacja” oraz skorzystania z darmowego kursu komputerowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do kursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria :
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– zamieszkanie na terenie woj. pomorskiego

Bezpłatny kurs komputerowy jest skierowany do osób, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT(urządzenia komunikacyjne i aplikacje związanych z przepływem informacji) i nie mają umiejętności komputerowych.

Na pierwszych zajęciach uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe w postaci książki oraz pendrive.

Po zdanym egzaminie kursanci uzyskują ogólnoeuropejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL.

Kurs trwa 150 godzin i jest podzielony na 6 modułów. Godziny i dni zajęć mogą być dostosowane do kursantów. Do uruchomienia kursu potrzebnych jest 16 osób spełniających w/w kryteria.

Szczegółowych informacji udziela:
Katarzyna Adamowicz
katarzyna.adamowicz@cezelazna.pl
Centrum Edukacyjne Żelazna
ul. Hoża 66/68 00-682 Warszawa

tel. 694 888 345, 795 727 763
www.cezelazna.pl