Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości