Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie - XII edycja na start 11 edycji, ponad 550 przyznanych tytułów „Lodołamacza” i wręczonych statuetek, ponad 3900 uczestników Konkursu. To bilans ostatnich 11 lat funkcjonowania konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”. W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel - przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W imieniu Polskiej więcej


Gdyński ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia

W imieniu Inspektoratu ZUS w Gdyni zapraszamy na dwa bezpłatne szkolenia dla płatników: - "Zmiany legislacyjne  w obszarze zasiłków" w dniu 17.07.2017 r.  o godz. 9.00 - dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - uprawnionych do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W trakcie szkolenie uczestnicy poznają zagadnienia związane z elektronicznymi zwolnieniami więcej

Rocznik Statystyczny Gdyni 2016

Z końcem czerwca w ilości 800 egzemplarzy ukazał się „Rocznik Statystyczny Gdyni 2016” opracowany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku we współpracy i na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni. Publikacja ma charakter cykliczny, ukazuje się co 5 lat. Zawiera dane statystyczne zgromadzone przez statystykę publiczną oraz dane własne Urzędu Miasta Gdyni, często pozyskane dla wzbogacenia tej publikacji. Okres retrospekcji obejmuje standardowo ostatnich 5 więcej

Poznaj ekonomię społeczną – zostań jej Liderem

"Kto chce szuka sposobu. Kto nie chce szuka powodu" to hasło przewodnie spotkania, które odbyło się 30 czerwca 2017 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Tematem spotkania była ekonomia społeczna, a udział w nim wzięły głównie do osoby, które w chwili obecnej pozostają bez pracy, a do tej pory zajmowały stanowiska wyższego szczebla. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - więcej

Zobacz Społeczne Graffiti laureatów Junior Biznes

Już dziś o godzinie 15.00 na Oksywiu (ul. Śmidowicza 49) na terenie powstającego Domu Sąsiedzkiego zaprezentowane zostanie Społeczne Graffiti. Jest to pomysł laureatów 2. miejsca w Projekcie Junior Biznes - uczniów X LO w Gdyni: Patrycji Brzozowskiej, Grzegorza Błońskiego, Przemysława Dobke, Moniki Mandziuk, Julii Walczyńskiej oraz opiekuna drużyny Joanny Galińskiej. Przedsiębiorczy licealiści w ramach swojego zwycięskiego projektu ogłosili w mediach społecznościowych więcej

Przedsiębiorco uważaj na wyłudzenia!

Przypominamy,  że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są bezpłatne (www.ceidg.gov.pl). Nie ma dnia, by nie pojawiały się informacje o podmiotach, które wzywają przedsiębiorców do zapłaty za wpis do rejestru (wysyłany druk sprawia wrażenie pisma urzędowego, nazwy rejestrów i baz, za które należy uiścić opłatę są najczęściej zbliżone do CEIDG). W ostatnich dniach podobne więcej

Projekt ZIT – wsparcie dla osób bezrobotnych

Ruszył projekt „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT  –  etap I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt więcej

KRAJOWA ADMINISTRACJA PODATKOWA Przypominamy, iż z dniem 01.03.2017r. utworzona została KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA (KAS) łącząca administrację podatkową, kontrolę skarbową oraz Służbę Celną, która ma między innymi zwiększyć skuteczność walki z przestępcami. Gdyńskie Urzędy pozostały w niezmienionej lokalizacji.  Dodatkową obsługę podatników zapewnia pracownik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w punkcie mieszczącym się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24). Obsługę w więcej

Bony na innowacje dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru więcej