MILA Centrum Badań i Ekspertyz Mirosław Chmieliński

MILA CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ MIROSŁAW CHMIELIŃSKI (CBiE) rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku
i funkcjonuje, jako firma prowadząca działalność gospodarczą z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym jej właściciela,
który jest biegłym sądowym, biegłym skarbowym, zaprzysiężonym ekspertem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni,
dyplomowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz rzeczoznawcą do spraw jakości produktów lub usług Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Misją CBiE jest świadczenie profesjonalnych usług rzeczoznawstwa i ekspertyz i badań technicznych w obszarach:
– sprzętu uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia technicznego, w tym badania nieniszczące (NDT VT)
– transportu materiałów niebezpiecznych (transport morski i drogowy),
– pojazdów samochodowych i ciągników,
– jakości maszyn objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE
– systemów zarządzania jakością
– bezpieczeństwa morskiego państwa
– bezpieczeństwa  państwa.

Misją CBiE jest prowadzenie badań i analiz technicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Ponadto celem działalności firmy jest również  integracja środowiska naukowo-badawczego i przemysłowego
poprzez prowadzenie profesjonalnych usług badawczych, eksperckich, konsultacyjnych i szkoleniowych.

MILA Centrum Badań i Ekspertyz Mirosław Chmieliński
tel./ fax. 58 629 99 00
tel. kom. 888 999 129
email: chmielinski@interia.eu

NIP: 8391965443