Dokonaj zmiany sposobu autoryzacji w Profilu Zaufanym

Tylko do 7 kwietnia 2017 r. będzie możliwe używanie konta email do odbierania haseł jednorazowych profilu zaufanego.
Następnego dnia funkcja zostanie wyłączona. Dalsze korzystanie z profilu będzie możliwe tylko za pomocą haseł przesyłanych za pomocą SMS. Dotyczy to wszystkich użytkowników – osób fizycznych oraz pracowników administracji publicznej wykorzystujących profil do celów służbowych.

Aby zmienić sposób autoryzacji z email na SMS, należy:
1. wejść na swoje konto się w serwisie pz.gov.pl,
2. wybrać z menu bocznego „Mój profil zaufany”, a następnie opcję „Przedłuż ważność”
3. podać numer telefonu komórkowego

W przypadku niedokonania zmiany sposobu autoryzacji na SMS po 7 kwietnia 2017 r.  Profil Zaufany nie zniknie, ale będzie trzeba się udać do punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP, by móc z niego normalnie korzystać. Nadal będzie można korzystać z profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej.


Podstawa prawna: § 8 ust. 3 w związku z § 21 ust. 1 rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1633).