Dyżur coacha kariery

Zapraszamy na bezpłatne porady coacha kariery w godzinach 14.00-16.00.

Dyżur pełni: Anna Koprowska (UniCoaching)

Więcej informacji w zakładce DYŻURY SPECJALISTÓW