Rusza Gdynia Kreatywna 2 | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Rusza Gdynia Kreatywna 2

Zapraszamy gdyńskich przedsiębiorców działających w branży kreatywnej do udziału w drugiej edycji projektu GDYNIA KREATYWNA.
Bieżąca edycja przedsięwzięcia jest kontynuacją działań wspierających przedsiębiorczość w ww. obszarze w Gdyni zapoczątkowanych w roku ubiegłym oraz stanowi ich rozwinięcie i uzupełnienie.
Projekt GDYNIA KREATYWNA 2, w przeważającej części planowanych działań, skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą w obszarze sektorów kreatywnych nie dłużej niż 3 lata (wyjątek stanowią tzw. speed dates dla przedsiębiorców).

Projekt przeprowadzony zostanie w dwóch niezależnych etapach.

ETAP 1
W pierwszym etapie – wyłonionych zostanie 6 firm, które otrzymają wsparcie mentoringowe i opiekę marketingową studia kreatywnego. Grono laureatów wybrane zostanie w drodze konkursu spośród nasłanych zgłoszeń (karta zgłoszenia – do pobrania poniżej).
Laureaci pierwszego etapu projektu otrzymają następujące wsparcie:
1. Specjalistyczne warsztaty z mentorami pozwalające przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę w czterech obszarach niezbędnych do prowadzenia firmy w branży kreatywnej oraz skonsultować z mentorami bieżące sprawy firmy. Mentorzy będą specjalizować się w czterech obszarach: PR (współpraca z mediami), kreowanie wizerunku marki (i marki osobistej twórcy), marketing oraz sprzedaż.
2. Konsultacje w studio kreatywnym – regularne indywidualne spotkania pozwalające na ciągły monitoring zmian oraz rozwoju przedsiębiorstwa.
3. Pakiet marketingowy – opieka marketingowa przez cały czas trwania projektu. Pakiet obejmuje: wstępną analizę marki, jej potrzeb, szans oraz zagrożeń, stworzenie spójnej identyfikacji promocyjnej, sesję zdjęciową typu packshot czyli zdjęcia produktowe, grafikę do wykorzystania w Internecie, dobranie narzędzi promocji oraz ustalenie kontekstu, w jakim powinna być ukazywana marka.

ETAP 2
Drugi równoległy etap polegać będzie na organizacji tzw. speed dates (szybkich randek) i obejmuje następujące działania:
1. Speed dates z mentorami – spotkanie, w ramach którego przedsiębiorca indywidualnie, w ograniczonym czasie, konsultuje swój pomysł biznesowy z ekspertem. Jest to forma, która pozwala na szybkie uzyskanie wartościowej i dedykowanej wiedzy na temat biznesu, który przedsiębiorca rozwija lub ma zamiar rozwijać.
Wsparcie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od momentu rozpoczęcia rejestracji na to konkretne wydarzenie. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji opublikowana zostanie na stronie www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl.
2. Speed dates dla przedsiębiorców z branży kreatywnej – sposób na poznanie nowych ludzi z branży kreatywnej, nawiązanie pierwszego kontaktu. Speed dates to także jeden z najbardziej efektywnych sposobów na integrację lokalnej branży oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Speed dates naturalnie wykorzystują sprzężenie zwrotne pomiędzy przedsiębiorcami i ich potencjał.
Speed dates dla przedsiębiorców mają charakter otwarty i skierowane są do wszystkich osób działających lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży kreatywnej. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń liczona od momentu rozpoczęcia rejestracji na te konkretne wydarzenia. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji opublikowana zostanie na stronie www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl.

Projekt realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2016 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu Gdynia Kreatywna 2016, który zawiera szczegółowe informacje na temat organizacji i harmonogramu Projektu.

Karta zgłoszenia uczestnika Projektu Gdynia Kreatywna 2016 images
Karta zgłoszenia uczestnika Projektu Gdynia Kreatywna 2016 word

UWAGA! Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 05.06.2016 r. (niedziela).

Zgłoszenia do Projektu przejmowane są do 31.05.2016 r. w następujący sposób:
– osobiście pod adresem: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, lub
– drogą mailową na adres: gcwp@gdynia.pl lub
– przesyłką pocztową na adres: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby Organizatora).

Kontakt: Monika Antkowiak – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (m.antkowiak@gdynia.pl; tel. 668-20-16).