Gdyński Biznesplan 2014 – lista uczestników | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości