Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014″ | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014″

Poniżej prezentujemy listę uczestników Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014″, którzy zostali zakwalifikowani do III etapu.

Jednocześnie informujemy, że lista finałowych biznesplanów, spośród których wyłonieni zostaną laureaci tegorocznego Konkursu, zostanie ogłoszona nie później niż w dniu 19 maja 2014 r.

Do 23 maja 2014 r. Jury Organizatora ma prawo zaprosić wybranych przez siebie Uczestników na indywidualną rozmowę, o ile wymaga tego uzyskanie informacji uściślających przedłożony projekt biznesplanu.

Ostateczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 2 czerwca 2014 r. podczas Gali Finałowej.

Lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu „Gdyński Biznesplan 2014″