Regulamin pracy Jury i karta oceny biznesplanu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Regulamin pracy Jury i karta oceny biznesplanu

Zachęcamy do zapoznania się z trybem oceny oraz kryteriami oceny konkursowych biznesplanów zamieszczonymi w poniższych dokumentach:

Regulamin pracy Jury

Karta Oceny Biznesplanu