Formularz zgłoszeniowy | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Formularz zgłoszeniowy

640x350_1_gdyniaprzedsiebiorcza_18

Kategoria wspierająca kształtowanie postaw aktywnych i przedsiębiorczych, dedykowana TYLKO studentom i wspierająca ich projekty biznesowe.

* Pola obowiązkowe

Harmonogram szkoleń dostępny będzie na stronach internetowych Konkursu www.gdynia.pl 
i www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl od dnia 9 lutego 2018 r.

Szkolenia będą odbywały się w dniach 19 - 28 lutego 2018 r. - w większości w dni powszednie w godzinach 
8 - 16.

Zapisy na szkolenia rozpoczną się od dnia ogłoszenia Harmonogramu szkoleń tj. od dnia 9 lutego 2018 r. - wyłącznie dla osób, które w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym wyrażą chęć uczestnictwa w szkoleniach.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Gdyński Biznesplan 2018” i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora wiadomości dotyczących Konkursu, po zakończeniu bieżącej edycji.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z przeprowadzanym Konkursem „Gdyński Biznesplan 2018” przez Gminę Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z późn. zm.).

Przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu „Gdyński Biznesplan 2018”, w szczególności w zakresie komunikacji z Uczestnikami, przyznawania nagród oraz działań promocyjnych związanych z Konkursem.

Pamiętaj! Jeśli pomysł biznesowy zgłaszany jest przez zespół - KAŻDY z jego członków musi być aktywnym studentem i wypełnić odrębny formularz zgłoszeniowy (wpisując taki sam tytuł biznesplanu).