Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

logo nowe_2

Zakończył się pierwszy etap konkursu JUNIOR BIZNES 2016.
W aktualnej edycji przyjmowaliśmy zgłoszenia w dwóch kategoriach: dla szkół gimnazjalnych kategoria Junior Biznes GIM oraz dla szkół ponadgimnazjalnych – Junior Biznes.

W obu kategoriach wpłynęło łącznie 26 projektów. Do konkursu zgłosiło się łącznie 124 uczniów pod opieką nauczycieli z następujących gdyńskich szkół średnich: X Liceum Ogólnokształcące (2 zespoły), Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (13 zespołów), VI Liceum Ogólnokształcące (2 zespoły), IX Liceum Ogólnokształcące (2 zespoły), Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych (1 zespół) oraz gimnazjów: Gimnazjum nr 1 (3 zespoły), Gimnazjum nr 18 (2 zespoły), Gimnazjum nr 24 (1 zespół).

Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu:

KATEGORIA JUNIOR BIZNES
(Z uwagi na różnorodność poruszanych tematów oraz wysoki poziom przygotowanych projektów, Jury zdecydowało o zakwalifikowaniu 8 zespołów do kolejnego etapu konkursu):
• „Ekonomik dzieciom” (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych)
• „Cykl warsztatów z savoir-vivre” (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych)
• „Stwórzmy razem szpitalną bibliotekę” (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych)
• „Zdrowy styl życia” (VI Liceum Ogólnokształcące)
• „Dzień przedsiębiorczości” (X Liceum Ogólnokształcące)
• „Photo-Multicolored Sky” (IX Liceum Ogólnokształcące)
•  „Konkurs graffiti” (X Liceum Ogólnokształcące)
•  „ Elektrownia wiatrowa” (Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych).

KATEGORIA JUNIOR BIZNES GIM
Zakwalifikowane pomysły na realizację filmu/ scenariusz pt. „Co znaczy być przedsiębiorczym?”

• Klasa IB (Gimnazjum nr 24)
• Klasa IIE (Gimnazjum nr 1)
• Klasa IIIB (Gimnazjum nr 1)
• Klasa IIIB (Gimnazjum nr 18)
• Klasa IIC (Gimnazjum nr 18)
• Klasa IIF (Gimnazjum nr 1)

Następny etapem konkursu JUNIOR BIZNES są:
• Dla kategorii konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych
warsztaty w zakresie następujących tematów:
– Zarządzanie projektami – praca w grupie (role, zadania, cele, harmonogram, budżet itp.)
– Wystąpienia publiczne i prezentacja pomysłu – kształtowanie umiejętności przekonywania, formułowania przejrzystych komunikatów.

Spotkania z trenerami Fundacji Gospodarczej mają w założeniu pomóc w przygotowaniu prezentacji, którą zespół przedstawi Jury w dniu 30 marca 2017r. Podczas prezentacji projektów oceniane będą: atrakcyjność metody prezentacji, komunikatywność i klarowność przekazu, zaangażowanie członków zespołu, siła perswazji (jakość przekazu) oraz opis sposobu zarządzania projektem i jego realizacji (wraz z analizą budżetu). Jury wysłucha prezentacji 8 zespołów, wyłaniając trzy zwycięskie drużyny, których projekty zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej – 31 marca 2017r.

Dla kategorii konkursu dla szkół gimnazjalnych warsztaty w zakresie następujących tematów:
– Zarządzanie projektami – praca w grupie (role, zadania, cele, harmonogram itp)
– Podstawy tworzenia form wizualnych

Terminy ww. warsztatów (w obu kategoriach) ustalone zostaną indywidualnie przez nauczycieli i Panią Annę Dąbrowską z Fundacji Gospodarczej (a.dabrowska@fungo.com.pl) i odbędą się w terminie do 10 marca 2017r.
Warsztaty nie są obowiązkowe, ale udział w nich z pewnością ułatwi przygotowanie do finałowego starcia drużyn.

Terminy warsztatów dla gimnazjalistów z podstaw tworzenia form wizualnych będą umawiane indywidualnie. Skontaktujemy się wkrótce z opiekunami zakwalifikowanych zespołów.

Więcej informacji: Magdalena Urban, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 58 668-20-23, m.urban@gdynia.pl