Najlepsze projekty 1. etapu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Najlepsze projekty 1. etapu

Zakończył się pierwszy etap konkursu JUNIOR BIZNES.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie.
Złożono dwanaście bardzo ciekawych i różnorodnych projektów. W konkursie udział wzięło 70 uczniów pod opieką nauczycieli z następujących gdyńskich szkół średnich: X Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych (2 zespoły), VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące (2 zespoły), I Akademickie Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Transportowe (4 zespoły).

Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu:
• „Dream Navigation” (X Liceum Ogólnokształcące)
• „Klub gier” (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych)
• „Podziel się z innymi tym, co już Ci się znudziło” (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych)
• „Happy-scientific room” (IX Liceum Ogólnokształcące)
• „Cykl warsztatów dla uczniów” (V Liceum Ogólnokształcące)
• „Wdrażanie osób starszych w nowoczesną technologię” (Technikum Transportowe)

Następny etap konkursu JUNIOR BIZNES to warsztaty dla autorów ww. projektów w zakresie następujących tematów:
• Zarządzanie projektami – praca w grupie (role, zadania, cele, harmonogram, budżet itp.)
• Wystąpienia publiczne i prezentacja pomysłu – kształtowanie umiejętności przekonywania, formułowania przejrzystych komunikatów.
Spotkania z trenerami Fundacji Gospodarczej mają w założeniu pomóc w przygotowaniu prezentacji na finał Konkursu, który odbędzie się 8 kwietnia 2016r. Podczas finałowych prezentacji projektów oceniane będą: atrakcyjność metody prezentacji, komunikatywność i klarowność przekazu, zaangażowanie członków zespołu, siła perswazji (jakość przekazu) oraz opis sposobu zarządzania projektem i jego realizacji (wraz z analizą budżetu).
Warsztaty nie są obowiązkowe, ale udział w nich z pewnością ułatwi przygotowanie do finałowego starcia drużyn.

Terminy ww. warsztatów ustalone zostaną indywidualnie przez nauczycieli i Panią Annę Dąbrowską z Fundacji Gospodarczej (a.dabrowska@fungo.com.pl) i odbędą się w terminie do 11 marca 2016r.

Więcej informacji: Monika Antkowiak, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 58 668-20-16, m.antkowiak@gdynia.pl