Pomorski Park Naukowo-Technologiczny | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

ppnt

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to innowacyjność i przedsiębiorczość

 • to najlepsze miejsce dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju firm innowacyjnych
 • to doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko zaawansowane technologie, głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz wzornictwa przemysłowego
 • to najlepsze miejsce do rozwoju i współpracy

Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologii.

PPNT charakteryzuje się głównie:

 • współpracą wielu podmiotów – ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych
 • specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi
 • wspieraniem transferu technologii

Powstanie i funkcjonowanie PPNT przynosi liczne korzyści dla:

 • przedsiębiorców – niskie koszty oraz wygoda prowadzenia działalności
 • studentów i absolwentów – możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe
 • mieszkańców regionu – korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności regionalnej oraz nowe, stałe miejsca pracy
 • gospodarki regionu – wzrost konkurencyjności, pobudzenie i restrukturyzacja gospodarki regionalnej
 • środowiska – rewitalizacja terenu, wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska.

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze,  prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji – jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

Na terenie PPNT funkcjonuje około 70 firm.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
tel.: 58 735-11-40, 58 735-11-41, fax: 58 622-55-88
e-mail: ppnt@ppnt.gdynia.pl
www.ppnt.gdynia.pl