Pomorskie Miasteczko Zawodów | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Pomorskie Miasteczko Zawodów

pomorskie

Pomorskie Miasteczko Zawodów to nowatorska inicjatywa, której celem jest oferowanie bezpłatnej pomocy mieszkańcom Gdyni i województwa pomorskiego – bezrobotnym, absolwentom, poszukującym pracy, osobom pragnącym zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek.

Partnerzy Urzędu Miasta Gdyni w realizacji zadań Pomorskiego Miasteczka Zawodów (PMZ):

 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Pomocy Społecznej w Warszawie,
 • Krajowy Urząd Pracy w Warszawie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,
 • Fundacja Gospodarcza w Gdyni – operator PMZ,
 • lokalne firmy.

Zadania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów:

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji o zawodach i rynku pracy,
 • diagnoza predyspozycji zawodowych,
 • rozwój indywidualnej przedsiębiorczości,
 • uczestnictwo w programach współpracy międzynarodowej,
 • szkolenia i warsztaty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości,
 • komputerowe ABC,
 • doradztwo ekonomiczno-prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzenie punktu informacji gospodarczej,
 • prowadzenie punktu informacji o pomocowych programach rządowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • cykliczne organizowanie giełd pracy.

Pomorskie Miasteczko Zawodów wpisuje się w program gdyńskiego samorządu „Przedsiębiorcza Gdynia”, mający na celu wspieranie aktywności gospodarczej oraz przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy i zachęcanie do zakładania własnych firm.

W swojej działalności Pomorskie Miasteczko Zawodów kieruje się europejskimi wymogami funkcjonowania tego typu instytucji: powszechnością, wielotematycznością, użytecznością, partnerstwem, zorientowaniem usług na potrzeby użytkownika, bezpłatnym dostępem.

Pomorskie Miasteczko Zawodów zatrudnia najlepszych specjalistów, stosuje najnowsze metody szkolenia. Bazę Miasteczka stanowią obiekty będące własnością miasta Gdyni, wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz materiały informacyjne i szkoleniowe.

Bezpłatne szkolenia i warsztaty obejmują następującą tematykę:

 • Aktywizację zawodową i przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych,
 • Aktywizację zawodową i przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej,
 • Komputerowe ABC,
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Bezrobotni, uczniowie szkół średnich czy absolwenci mają w Miasteczku szansę poznania swoich predyspozycji zawodowych, jak również uzyskania pomocy przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu.

Istnieje możliwość uruchomienia innych szkoleń dla grup zainteresowanych oraz dla pracodawców.
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą Pomorskiego Miasteczka Zawodów zadzwoń lub przyjdź do Pomorskiego Miasteczka Zawodów przy Fundacji Gospodarczej,
Gdynia ul. Olimpijska 2
telefon 58 622 20 52, 58 622 95 43
lub zajrzyj na stronę http://fungo.com.pl/