Regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości