Jak eksportować produkty spożywcze do Chin – seminarium

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zapraszają na bezpłatne seminarium o rynku spożywczym w Chinach.

Biorąc udział w spotkaniu dowiesz się o:

 • aktualnej sytuacji rynku spożywczego w Chinach
 • szansach dla polskich produktów w Chinach
 • jak wprowadzić swój produkt na rynek Chiński
 • działaniach wspierających przedsiębiorców w zakresie eksportu do Chin

PROGRAM:

09:30 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

RYNEK, KONSUMENCI, PRODUKTYMichał Bielewicz, ForCap Co. Ltd

 • Ogólny opis rynku dla produktów importowanych
 • Szanse dla produktów spożywczych w Chinach
 • Rynek żywności importowanej
 • Konsumenci – zmiany w strukturze kluczowych konsumentów
 • Oczekiwania klientów (konsumentów, sklepów, dystrybutorów) dot. formatów opakowań
 • Przykłady adaptacji produktów do specyfiki rynku chińskiego
 • Nowe koncepty produktowe, nisze
 • Kanały sprzedaży 
 • Sprzedaż poprzez urządzenia mobilne
 • Sposoby prezentacji produktów w Internecie
10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA
11:00 – 13:00 WPROWADZENIE PRODUKTÓW DO CHIN – ETAP PRZYGOTOWAWCZY, BUDOWANIE DYSTRYBUCJIMichał Bielewicz, ForCap Co. Ltd

 • Rejestracja marki – wyjaśnienie potrzeby, zagrożenia, procedura
 • Certyfikacja produktu – analiza składu produktu pod względem zgodności z chińskimi normami, badania w urzędowym laboratorium
 • Próbki
 • Targi – jak się dobrze przygotować, jak dobrze wykorzystać targi handlowe, co po targach?
 • Praca z dystrybutorem – mini monopole parasolowe, wyłączności, certyfikat dla dystrybutora, umowa
 • Zestaw dokumentów / materiałów niezbędna do sprzedaży
13:00 – 14:30 PRZERWA – lunch
14:30 – 15:00 OPERACYJNE REALIA W SPRZEDAŻY I PRACY Z RYNKIEM CHIŃSKIMMichał Bielewicz, ForCap Co. Ltd

 • Przeprawa przez granicę, czyli odprawa celna produktów
 • Problemy w imporcie, problem z produktem – jak postępować, jakie niesie to za sobą konsekwencje
 • Rola agenta, przedstawicielstwa w rozwoju rynku – korzyści i koszty posiadania agenta
 • Organizacja pracy centrali producenta z rynkiem chińskim (bezpośrednio z klientami lub z agentem/przedstawicielstwem)
15:00 – 15:30 WIZJA ZORGANIZOWANEGO PODEJŚCIA DO RYNKU CHIŃSKIEGO PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓWMichał Bielewicz, ForCap Co. Ltd

 • Specyfika rynku i wynikające z tego szanse
 • Wizja modelu biznesowego i organizacyjnego
 • Strategiczna rola PAIH i polskiej dyplomacji ekonomicznej
 • Możliwości promocji całego sektora na szeroką skalę
 • Promowanie polskiej kuchni
 • Model logistyczny
15:30 – 15:45 Q & A Sesja pytań i odpowiedzi

 

PRELEGENT:
Michał Bielewicz – menadżer, ekspert w zakresie sprzedaży do Chin. W latach 2006-2007, 2011-2017 zaangażowany w sprzedaż do Chin produktów następujących firm: VTS Clima (centrale klimatyzacyjne), Selena (materiały chemii budowlanej), Barlinek (drewniane podłogi), Mlekpol (artykuły mleczne) oraz Basel Olten Pharm (kosmetyki). Przed wyjazdem do Chin pracował m.in. dla PKN ORLEN, VTS Clima, Wilbo.

Współzałożyciel oficjalnej Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Chinach, współorganizator i skarbnik społecznej Polskiej Szkoły w Szanghaju.

GDZIE I KIEDY?
9 października 2017 (poniedziałek), godz. 9.30 – 15.45
Al. Grunwaldzka 472 D (OLIVIA SIX, 12 piętro, sala 12.13),
80-309 Gdańsk

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ON-LINE najpóźniej do 6 października 2017 r.
Kontakt:
Łukasz Rokicki
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 58 32 33 203
e-mail: lukasz.rokicki@arp.gda.pl

Misja gospodarcza do Chin, 18-24 listopada 2017
Zapraszamy przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału w misji gospodarczej do Chin. Misja adresowana jest firm z branży stoczniowej, spożywczej i chemicznej. Misja rozpocznie się w Pekinie otwarciem Biura Pomorskiego w Chinach. Przedsiębiorcy wezmą udział w spotkaniach B2B, wizytach studyjnych oraz seminarium gospodarczym. Następnie uczestnicy misji udadzą się do Qingdao – drugiego największego portu w Chinach, ośrodka przemysłowego i biznesowego.

Łączny szacowany koszt kwalifikowany udziału w Misji przypadający na jednego Uczestnika wyjazdu wynosi 20 000,00 PLN z czego wkład własny firmy wyniesie:

 • 3 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 85% z pomocy de minimis
 • 10 000,00 PLN – przy dofinansowaniu 50% z pomocy publicznej na targi.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem  we wspólnym wyjeździe na misję prosimy o wypełnienie poniższego Formularza zgłoszeniowego oraz o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów załączników na adres e-mail: anna.jafra@arp.gda.pl

Zgłoszenia do 9 października 2017 r.

Informacje: Anna Jafra, anna.jafra@arp.gda.pl, tel. 58 32 33 235.
Szczegóły, dokumenty i formularz zgłoszeniowy na misję TUTAJ.