Kapitał ludzki wartością organizacji – wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie – szkolenie dla przedsiębiorców

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Kapitał ludzki wartością organizacji – wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie, które odbędzie się 17 stycznia w Hotelu Sadova (ul. Łąkowa 60, Gdańsk).

Narzędzie Kapitału Ludzkiego (NKL) jest aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

NKL pozwala na:
• dokonanie diagnozy kapitału ludzkiego  przedsiębiorstwa,
• zmierzenie wartość kapitału ludzkiego firmy,
• wzbogacenie działu kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy,
• lepszą kontrolę kosztów personalnych,
• poznanie mocnych stron i szans rynkowych firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom oraz potencjalnym inwestorom,
• sprawdzenie rezultatów podjętych działań dowiesz się,
• porównanie wyników ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw – benchmarking.

Szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie Zarządzania – dr Łukasz Sienkiewicz Adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz problematyce rynku pracy oraz m.in. w pomiarze kapitału ludzkiego.

Liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM SZKOLENIA

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy – na stronie PARP.