Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce – szkolenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie dla początkujących organizowane 23 sierpnia 2017 r., poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową, w związku z czym prosimy o zabranie  komputera.

W programie szkolenia m.in. omówienie: 
• zasad aplikowania o środki europejskie;
• planowania projektu – definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu;
• rozpoczęcia korzystania z Funduszy Europejskich – zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie właściwego źródła finansowania, sprawdzenie harmonogramów konkursów;
• zasad realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
• pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych.

Miejsce i termin szkolenia
Szkolenie odbędzie się w środę 23 sierpnia 2017 r. w godz. 9:00-13:30 w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy  Al. Grunwaldzkiej 472 D, budynek Olivia Six  (piętro 12, sala 12.15).

Zgłoszenia
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu do 21 sierpnia 2017 roku lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 323 31 06.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.