Dyżur trenera przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne porady trenera przedsiębiorczości w godzinach 9.00-15.00.

Dyżur pełni: Grażyna Zalewska-Pawlisz (ZINK Studio)

Więcej informacji w zakładce DYŻURY SPECJALISTÓW