Ekspansja przez innowacje – pozyskaj środki na projekty badawczo-rozwojowe

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych oraz tworzeniem infrastruktury b+r na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom udziału w konkursie 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje”,który został ogłoszony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

W programie spotkania omówienie m.in.
– zasad udziału w konkursie;
– typy beneficjentów;
– preferowane projekty;
– poziom dofinansowania;
– kwalifikowalność  wydatków;
– pomoc publiczna w projektach;
– zasady składania wniosków o dofinansowanie;
– kryteria oceny projektów
– wybór projektów i podpisanie umów.

Miejsce i termin spotkania:

Czwartek 13 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-12:15
w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy Al. Grunwaldzkiej 472D, budynek Olivia Six, sala 12.13 (piętro 12)

oraz

we wtorek 18 grudnia 2018 r. w godz. 12:00-14:15
w siedzibie Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Olimpijskiej 2 w Gdyni, w sali A.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06 odpowiednio do dnia 12 i 17 grudnia 2018 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Linki do spotkań:

13 grudnia https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=5086&wiecej_news=1

18 grudnia https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=5087&wiecej_news=1

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020