Konkurs dla przedsiębiorczych kobiet – Darboven Idee Grant 2018

Do 9 września 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Darboven Idee Grant 2018. Konkurs adresowany jest do Polek, które planują stworzenie własnej firmy lub prowadzą własną działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle. Autorka najlepszego pomysłu otrzyma 100 000 zł.
Zgodnie z regulaminem celem konkursu Darboven Idee Grant 2018 jest:
  • wspieranie innowacyjności, kreatywności i ducha przedsiębiorczości polskich kobiet;
  • promowanie ambitnych, ponadprzeciętnych projektów biznesowych;
  • wyróżnianie przedsiębiorczych jednostek;
  • wspieranie samodzielności zawodowej oraz idei aktywnego społeczeństwa;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • umacnianie dobrych stosunków polsko – niemieckich.
Przedmiotem konkursu jest projekt przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnym i niekonwencjonalnym pomyśle. Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w polskich realiach gospodarczych.Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.