Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

850x266

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do szesnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan”!

Do końca stycznia otrzymaliśmy 234 formularze zgłoszeniowe.

–> LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU

Bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami dla osób, które w formularzu zgłoszeniowym wyraziły chęć wzięcia w nich udziału,  odbędą się w dniach 19-28 lutego. Harmonogram szkoleń dostępny będzie na naszej stronie od 6 lutego, zapisy odbywać się będą wyłącznie przez portal evenea.pl. Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu mają czas do dnia 30 marca 2018 roku na przygotowanie biznesplanów w formie papierowej oraz na nośniku CD i dostarczenie ich organizatorowi.

Konkursowe biznesplany można składać osobiście lub drogą pocztową w następujących miejscach:
•    Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub
•    Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2018″.
Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 30.03.2018r.!

Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do działania i życzymy powodzenia!