Nowy projekt – E-migracja|Polska Diaspora Technologiczna

Polacy zajmują istotne miejsce w dziejach migracyjnych Europy i świata. W związku z tym obecność Polaków jest współcześnie dostrzegalna na wszystkich kontynentach, a liczebność diaspory polskiej szacuje się na około 20 milionów. Jednocześnie, zgodnie z opublikowanymi przez GUS danymi, poza granicami państwa polskiego w 2016 r. przebywało czasowo, tj. ponad 3 miesiące, ponad 2,5 mln mieszkańców naszego kraju.

Dziś doświadczeni i wykształceni Polacy pracują w międzynarodowych korporacjach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, renomowanych uczelniach oraz firmach na całym świecie, często zajmując wyższe stanowiska kierownicze. Wielu emigrantów znalazło zatrudnienie w sektorze związanym z nowymi technologiami, są właścicielami firm lub start-upów działających na globalnym rynku. Polscy studenci od lat regularnie znajdują się w finałach prestiżowych konkursów programistycznych. Najlepsi znajdują zatrudnienie w czołowych firmach na świecie.

Celem projektu e-migracja jest zidentyfikowanie, zbadanie, opisanie oraz wypromowanie tzw. polskiej diaspory technologicznej na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Badanie kierowane jest do osób, które pracują w szeroko rozumianej branży innowacji i nowoczesnych technologii, związane są z kulturą cyfrową; są programistami, innowatorami, właścicielami start-upów, projektantami gier, ale też pracują w otoczeniu środowiska technologicznego jako artyści, kuratorzy, prawnicy, politycy, biznesmeni, lobbyści.

Efektem projektu ma być „zmapowanie” obecności polskich „innowatorów” na globalnym rynku pracy; wskazanie zawodów, specjalizacji oraz funkcji jakie wykonują; określenie motywacji jakie skłoniły ich do podjęcia pracy zagranicą oraz ustalenie ewentualnych możliwości i obszarów współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski.

Szczegółowe informacje na stronie: www.e-migracja.eu