POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. – nowy pośrednik finansowy

Chcesz wziąć kredyt na rozwój firmy, a nie masz kapitału? Pomoże nowy pośrednik finansowy – POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Od 30 lipca 2018 r. do grona pośredników finansowych w województwie pomorskim dołączył POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. To poręczyciel, który zabezpieczy kredyt bankowy, gdy firma nie ma dużego majątku lub kapitału. Dzięki temu będzie można też dostać kredyt na lepszych warunkach.

Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. została zawarta w związku z realizacją projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)”.

Poręczenie na prostych zasadach
Mechanizm poręczenia ma ułatwić mikro i małym firmom uzyskanie kredytu, pożyczki lub leasingu. To nowe możliwości dla tych przedsiębiorstw, które ze względu na brak historii kredytowej lub brak odpowiednich zabezpieczeń prawnych nie otrzymałby finansowania. Kredyt objęty poręczeniem pozwoli wdrożyć nowe rozwiązania w firmie, unowocześnić jej wyposażenie oraz zmodernizować środki produkcji. Można także starać się o środki na zaadoptowanie pomieszczeń wykorzystywanych w działalności oraz wyposażenie nowych stanowisk pracy lub doposażenie istniejących.

Wartość zabezpieczenia to nawet 500 tys. zł ( do 1 mln zł) na okres do 7 lat. Kwota przekazanych POLFUNDowi środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (4 mln zł) pozwoli na udzielenie 64 poręczeń o wartości 20 mln zł.

Poręczenie pożyczki, kredytu lub leasingu przyznawane jest na prostych i przyjaznych zasadach. Wystarczy zgłosić się bezpośrednio do wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji, które pomogą przedsiębiorcy w procesie ubiegania się o kredyt.

Szczegółowe informacje o oferowanych produktach dostępne są na stronie Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ oraz na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Adresy aktualnie działających w woj. pomorskim pośredników finansowych:

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel. 91 424 31 30, e-mail: polfund@polfund.com.pl
Oddział w Gdańsku
ul. Piwna 1/2, pok. 111
tel. 695 540 154; e-mail: k.doga@polfund.com.pl
Szczegóły na stronie internetowej POLFUND

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk
tel. 58 320 34 05 (06), e-mail: prfpk@prfpk.pl
Szczegóły oferty na stronie internetowej PRFPK

Źródło: pomorskie.eu