Pożyczki rewitalizacyjne dla przedsiębiorców

W 42 miastach województwa pomorskiego zarówno podmioty publiczne jak i prywatne mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na rewitalizację w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Maksymalna kwota pożyczki to 10 mln złotych, a projekty zrealizowane w poprzednich latach z podobnych unijnych form wsparcia już można oglądać w miastach regionu. Zwracają uwagę ponieważ podnoszą nie tylko wartość estetyczną otoczenia, ale z reguły dzięki ich dodatkowym funkcjom bardzo zyskuje społeczność lokalna.

Pożyczkę można uzyskać na inwestycje znajdujące się na obszarze lokalnego programu rewitalizacji. Projekt modernizacji przestrzeni miejskiej i nadania jej nowej wartości, jak cel poprawy jakości życia mieszkańców, ożywienie gospodarcze czy społeczne na obszarze na którym się znajduje. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego potencjałów. Niskooprocentowana pożyczka, bez prowizji i opłat, z okresem spłaty nawet do 15 lat, może być przeznaczona na projekty realizowane w miastach woj. pomorskiego. Pośrednikiem finansowym jest Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza.

Lista podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę rewitalizacyjną jest długa. Mogą to być jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe

Szczegółowych informacji udziela Agencją Rozwoju Pomorza (Małgorzata Iwanowicz, tel. 58 32 33 294, malgorzata.iwanowicz@arp.gda.pl) gdzie też należy składać wnioski. Więcej informacji na temat warunków i możliwości złożenia wniosku na stronie arp.gda.pl