Prowadzisz Firmę Rodzinną w Gdyni? Weź udział w projekcie i zyskaj!

W związku z ruszającym w Gdyni (jako jednym z 7 miast w Polsce) projektem utworzenia Lokalnych Centrów Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych poszukujemy do współpracy zainteresowane otrzymaniem wsparcia merytorycznego gdyńskie przedsiębiorstwa rodzinne.

Zgodnie z definicją za firmę rodzinną uważa się przedsiębiorstwo o dowolnej formie prawnej lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą, którego kapitał w całości lub w decydującej części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamiarem trwałego utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny.

Wobec tego, jeśli uważasz się za firmę rodzinną przyjdź na spotkanie informacyjne i rozważ swój udział w Projekcie.

To co możesz zyskać to wielowymiarowe wsparcie swojego biznesu, w zakresie tematyki:

  • poprawa efektywności prowadzenia firm rodzinnych,
  • przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie,
  • wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania,
  • upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego,
  • wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych,
  • wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Bezpłatnym wsparciem od grudnia obejmiemy 92 gdyńskie firmy rodzinne!

Szczegółowe informacje: Magdalena Urban 58 668 20 23 lub m.urban@gdynia.pl

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”.

FE_POWER_poziom_pl