EDIT: Sprawdź, czy dostałeś się do finałowego etapu konkursu!

Dziękujemy wszystkim za pracę i przesłane biznesplany!

W regulaminowym terminie otrzymaliśmy 32 gotowe biznesplany (od 33 uczestników Konkursu).

Oto pełna lista osób zakwalifikowanych, których biznesplany zostaną teraz przekazane Jury do oceny:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO III ETAPU KONKURSU

UWAGA ZMIANA TERMINÓW: Do 20.05 24.05 Jury ma czas na ocenę złożonych biznesplanów, a spotkania finalistów z oceniającymi projekty zaplanowane są na 24.05 31.05.

!!! Bądźcie czujni, nie wyłączajcie telefonów i sprawdzajcie pocztę – może to do Was zadzwonimy z zaproszeniem do zaprezentowania swojego pomysłu  na żywo!

PS: na spotkanie z Jury należy zabrać dokument potwierdzający status studenta.