ŚTP 2018 – MŁODZIEŻ – Absolwent na rynku pracy

Prelekcja skierowana do młodzieży dotycząca sytuacji absolwentów na lokalnym rynku pracy.

Prowadzący: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Data i miejsce spotkania:
13.11.2018, godz. 9.00-10.00
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala 107

Zapisy: m.antkowiak@gdynia.pl, 58 668 20 16