„Sukcesja z sukcesem” – czyli co jest potrzebne, aby firma rozwijała się z pokolenia na pokolenie

klucz_logo_kolor

SPOTKANIE PLATFORMY MIKROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI „KLUCZ”
19.11.2018, godz. 17.00
Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, sala 107

 

Sukcesja to w wielu przypadkach zagadnienie trudne, bo zmusza do odpowiedzi na pytania: co się stanie z moim majątkiem po śmierci? Kto mógłby kontynuować prowadzoną przeze mnie działalność? Czy taka osoba jest w moim otoczeniu? Czy ma odpowiednie kompetencje? Czy moja rodzina poradzi sobie z realizacją zobowiązań biznesowych?

Zapraszamy na spotkanie prezentujące projekt, dzięki któremu małe i średnie firmy rodzinne zyskają szansę na świadome i odpowiedzialne przygotowanie przekazania majątku i zasobów przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie.

Projekt polega na stworzeniu dla każdej firmy indywidualnego planu sukcesji, w oparciu o badania przedsiębiorstwa. Zakłada wsparcie doradcze w następujących obszarach:
1) finansowym:
– określenie poziomu rentowności firmy na tle rynku krajowego i europejskiego
– informacja jak zabezpieczyć majątek i dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe
– gotowy plan awaryjny, z procedurami na wypadek wystąpienia wypadków losowych
– decyzja o podziale udziałowym i finansowym nestorów
2) prawnym:
– pomoc w działaniu w wymiarze wielopokoleniowym, dostosowaniu firmy do zmian według najnowszych rozwiązań prawnych. Z zarządu do rady nadzorczej – to możliwe dzięki sukcesji. Możliwość dalszego wpływu na decyzje dot. firmy, bez konieczności angażowania się we wszystkie jej drobne sprawy.
– dostęp do porad eksperta specjalizującego się w zagadnieniach związanych z sukcesją
– zabezpieczenie od strony prawnej funkcjonowania i rozwoju firmy w razie nieprzewidywanych i nagłych zdarzeń losowych
– pomoc w zabezpieczeniu majątku prywatnego rodziny przy problemach finansowych
– ułatwienia organizacyjno-prawne i korzyści z optymalizacji podatkowej
3) organizacyjnym:
– analiza ogólna firmy (finanse, rynek, procesy, zasoby ludzkie)
– weryfikacja wizji, misji i bieżącej strategii firmy
– przegląd głównych procesów biznesowych
4) psychologicznym:
– pomoc w pogodzeniu tradycji z młodą wizją rozwoju i zbudowaniu relacji biznesowych przy zachowaniu więzi rodzinnych
– diagnoza barier psychologicznych stojących na drodze do efektywnej sukcesji.

Spotkanie koncentrować się będzie również na pokazaniu praktycznego zastosowania oferowanych w projekcie narzędzi na przykładzie prawdziwej firmy rodzinnej.

Gościem spotkania będzie Krzysztof Lasota – ekspert świadczący kompleksowe doradztwo w zakresie sukcesji. W ostatnich 10 latach doradzał w budowie strategii i programów sukcesyjnych dla ponad 80 firm z sektora MŚP w Polsce. Od 3 lat ekspert ds. rozwoju firm sektora MŚP w projektach dofinansowanych przez PARP.

Projekt jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej o projekcie: http://oditk.eu/sukcesja/