W Gdyni powstanie Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych

Gdynia została Partnerem projektu mającego na celu doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz Miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych w celu poprawy efektywności działań na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów. Projekt pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej- lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” ruszy w mieście w listopadzie. Lokalny Animator odpowiedzialny za realizację założeń projektowych zasiądzie w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W procesie rekrutacji do projektu wyłonionych zostało 7 miast, w których Lokalne Centra Kompetencji będą wspierać rodzime firmy rodzinne. Wśród miast dużych (powyżej 200 tys. mieszkańców), obok Gdyni znalazła się Częstochowa, miasta średnie (od 50 tys. mieszkańców do 200 tys. mieszkańców) zakwalifikowane do projektu to: Kalisz, Starogard Gdański i Chorzów, a wśród miast małych (do 50 tys. mieszkańców) znalazły się: Kutno, Grodzisk Mazowiecki oraz Opole Lubelskie.

Projekt będzie działał w obszarach najbardziej krytycznych dla rozwoju firm rodzinnych, do których należą m.in. poprawa efektywności prowadzenia przedsiębiorstwa rodzinnego, przekazywanie kompetencji prowadzenia przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie, wsparcie trwałości i konkurencyjności FR z uwzględnieniem specyfiki ich działania, upowszechnienie wiedzy nt. sposobów pomiaru zysku ekonomicznego, wsparcie skutecznych procesów sukcesyjnych, a także wykorzystanie analizy ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Jednym z głównych zadań LCK będzie doprowadzenie do powołania „rady rozwoju firm rodzinnych”, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych i przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zaproszeni zostaną lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu.

Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego, jakim jest Izba Przemysłowo Handlowa z Sewilli.

Jest to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

Projekt jest realizowany przez 24 miesiące od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 wspólnie przez 5 Partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji: www.firmyrodzinne.pl