Zainwestuj w swoją firmę – weź pożyczkę na rozwój

Każda inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa to zysk dla firmy. Pożyczka na rozwój to korzystnie oprocentowany kapitał, który pozwoli mikro i małym przedsiębiorcom zrealizować zaplanowane inwestycje.

Środki z pożyczki muszą zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), a jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przeznaczone również na zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT funkcjonującymi już w przedsiębiorstwie. To co odróżnia „Pożyczkę na rozwój” od ofert dostępnych na rynku to element dotacji. Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, przedsiębiorca może otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Dla kogo?
Weź udział w programie „Pożyczka na rozwój” jeżeli:

 • jesteś mikro albo małym przedsiębiorcą,
 • prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski,
 • prowadzisz działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat,
 • posiadasz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub jeśli prowadzisz działalność krócej to za min. 2 lata.

Na co?
W ramach programu „Pożyczka na rozwój” możesz otrzymać pożyczkę na:

 • nabycie, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym.

Najważniejsze informacje
Sprawdź parametry pożyczki:

 • Maksymalna wartość pożyczki to 500 000,00 zł, minimalna 100 000,00 zł.
 • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto. Wymagany jest zatem wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 20% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto.
 • Pożyczka jest udzielana w kwocie od 100 000,00 zł do 500 000,00 zł na okres do 60 miesięcy. Będziesz miał możliwość skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, która nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki.

Korzyści ze spłaty pożyczki

Będziesz mógł ubiegać się o dotację na refinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% wartości pożyczki, ale nie więcej niż 40 000,00 zł po:

 • zrealizowaniu całego projektu oraz
 • osiągnięciu minimum jednego wskaźnika rezultatu oraz
 • terminowej spłacie co najmniej 90% udzielonej pożyczki.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE WWW.PARP.GOV.PL