Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych – weź udział w projekcie

W imieniu Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w projekcie „Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych”.

Projekt skierowany jest do osób wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie woj. pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Cel projektu:
• 15 (9K;6M) – liczba osób które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu
• 43% osób biernych zawodowo, które podejmą zatrudnienie po jego opuszczeniu
• 17% osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po jego opuszczeniu
• 48% osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po jego opuszczeniu

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 742 702,33 PLN.

W projekcie weźmie udział łącznie 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn), w tym:
• osoby z niepełnosprawnościami (min. 5% Uczestników Projektu tj. 3 osoby)
• osoby o niskich kwalifikacjach  (min. 30% Uczestników Projektu  tj. 15 osób)
• kobiety (60% Uczestników Projektu tj. 29 osób)

Uczestnikom zapewniono:
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
• wykwalifikowaną kadrę trenerów
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
• catering

Więcej informacji na stronie PROJEKTU

Kontakt:
e-mail: pomorskiedlamlodych@mcdk.info.pl
tel.: 517-255-983

Pomorski_rynek_pracy_otwarty_dla_wszystkich_A3_11_01_20182 (1)