Rocznik Statystyczny Gdyni 2016

Z końcem czerwca w ilości 800 egzemplarzy ukazał się „Rocznik Statystyczny Gdyni 2016” opracowany przez Urząd Statystyczny w Gdańsku we współpracy i na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni.

Publikacja ma charakter cykliczny, ukazuje się co 5 lat. Zawiera dane statystyczne zgromadzone przez statystykę publiczną oraz dane własne Urzędu Miasta Gdyni, często pozyskane dla wzbogacenia tej publikacji. Okres retrospekcji obejmuje standardowo ostatnich 5 lat (w uzasadnionych przypadkach jest krótszy) kończy się na 2015 roku.

Dystrybucja rocznika, poza potrzebami mieszkańców (dostępność  w bibliotekach, radach dzielnic), radnych, miejscowych i trójmiejskich uczelni, szkół, bibliotek i placówek rozwojowo-badawczych, obejmuje także ważniejsze biblioteki i uczelnie w kraju.

Elektroniczna wersja rocznika znajduje się na stronie internetowej www.gdynia.pl w zakładce „Gdynia w liczbach.”

Rocznik_stat_2016_okładka