DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
5
schowaj formularz

Finansowanie działalności gospodarczej


Działalność gospodarczą zakładamy z myślą o celach, które dzięki niej będą realizowane – takim celem może być dostarczanie na rynek niezbędnego produktu lub usługi w zamian za godziwy zarobek. Realizowanie celów firmy wymaga stałego finansowania – jego źródłem na początku prowadzenia działalności mogą być środki własne, dotacja lub kredyt, lecz po ich wyczerpaniu płynność powinny zapewnić przychody ze sprzedaży. Zatem utrzymanie płynności finansowej wiąże się z koniecznością nieustannego przewidywania i planowania:

  • wydatków stałych i niespodziewanych
  • przepływów finansowych (czyli równoważenia wydatków przychodami z prowadzonej działalności
    lub zewnętrznymi źródłami finansowania – kredytami, pożyczkami, dotacjami itp.)
  • oszczędności związanych z optymalizacją pracy własnej i zespołu

Najpopularniejsze sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

  • dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
  • dotacja inwestycyjna + wsparcie pomostowe z projektu Kapitał Ludzki działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
  • współpraca z funduszem pożyczkowym
  • wystąpienie o przyznanie tzw. mikropożyczki
  • wsparcie funduszu poręczeniowego przy występowaniu o kredyt bankowy
  • dofinansowanie zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • oferta kredytowa banków komercyjnych

Najpopularniejsze sposoby pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na istniejącą działalność gospodarczą:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego działanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa-Inwestycje - dotyczy refundacji poniesionych kosztów