DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
5
schowaj formularz

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych z Gdyni

14 February 2013

Informujemy, że od 20.02.2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Możliwa kwota dofinansowania wyniesie do wysokości 6-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

PUP będzie przyjmował wnioski tylko od osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia, a nie ukończyły 50 roku życia.

PUP Gdynia zastrzega, że w przypadku wpływu bardzo dużej ilości wniosków nabór może zostać zamknięty. Informacja o zamknięciu naboru zostanie podana na stronie internetowej PUP w Gdyni i w siedzibie Urzędu.

Zainteresowane osoby bezrobotne mogą składać wnioski osobiście od dnia 20.02.2013r. w siedzibie Urzędu, w pokojach: 107 i 108 (w zależności od dnia przyjmowania interesantów). 

Jednocześnie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni w późniejszym terminie planuje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu skierowanego do osób bezrobotnych należących do poniższych grup:
• w wieku do 30 lat
• w wieku powyżej 50 lat
• osoby niepełnosprawne.
Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie podana na stronie internetowej PUP Gdynia i w siedzibie Urzędu.

Więcej informacji na stronie PUP w Gdyni.