DYŻURY SPECJALISTÓW W GCWP

Spot reklamowy GCWP  

Spot
English version
3a
schowaj formularz

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

20 August 2009
Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są liczba zatrudnianych pracowników, obroty oraz suma bilansowa. Jednak to nie wszystkie dane, które powinieneś
wziąć pod uwagę definiując swoją firmę. Zapoznaj się z pozostałymi kryteriami.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - skrót,

przedsiębiorstwo

zatrudnienie

roczny obrót

suma bilansowa

mikro

< 10 osób

< 2 mln eur

< 2 mln eur

małe

< 50 osób

< 10 mln eur

< 10 mln eur

średnie

< 250 osób

< 50 mln eur

< 43 mln eur

Na kategorie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa niezależne1,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Mikroprzedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny
nie przekracza 2 milionów EUR.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa firma należy do kategorii MMŚP, np. czy spełnia kryterium niezależności, zachęcamy do zapoznania się z pełną definicją lub do skorzystania z kwalifikatora zamieszczonego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1* w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw"