Zgłoś się do projektu 30+ NA START

Już od stycznia 2020 roku rozpoczniemy realizację projektu 30 + na start, a w nim wielu form wsparcia dla mieszkańców Gdyni, Sopotu, Gdańska, których zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli skończyłeś 30 lat i pracujesz na umowę o pracę, umowę krótkoterminową, umowę zlecenia lub dzieło będziesz mógł bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursu/szkolenia podnoszącego Twoje kwalifikacje lub kompetencje zawodowe.

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększysz swoje szanse na:

– przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,

– zmianę wymiaru czasu pracy na pełny,

– zmianę pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji,

– awans w dotychczasowej pracy,

– zmianę pracy na wyżej wynagradzaną.

 

Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj, że również masz możliwość zgłoszenia swoich pracowników do Projektu.

 

Nie czekaj! Ilość miejsc ograniczona.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
e-mail: projektzit@gdynia.pl
tel. 58 668 20 32, 58 668 20 30, 58 668 20 26