5 filarów Pakietu Pomocowego – zapowiedź Rządu

212 miliardów złotych w pakiecie pomocowym, w związku z pandemią koronawirusa, zapowiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił Prezydent Andrzej Duda, program w postaci ustawy musi być gotowy jeszcze w tym tygodniu.

Wsparcie, które oferuje 5 proponowanych filarów „tarczy antykryzysowej”:

1. Filar obrony pracowników

  • dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie 40 proc. pokrywa pracodawca
  • dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia
  • jeśli zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.

2. Filar dla przedsiębiorców

  •  gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym
  • instytucje rozwojowe (Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu), które służą swoją bazą kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce, dzisiaj będą służyć do zamortyzowania spadku tego wzrostu
  • w przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców będzie zwiększenie gwarancji przez BGK do 80 proc. wartości kredytu; NBP i KNF mają realizować działania, które będą chronić polski system bankowy

3. Filar dla służby zdrowia

  •   co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, na wsparcie dla służby zdrowia, materiały ochronne, wszelkie inne sprzęty medyczne, aparaturę medyczną, która jest niezbędna w walce z wirusem, ale także w modernizacji całej bazy szpitalnej, całej bazy podstawowych jednostek opieki zdrowotnej

4. Bezpieczeństwo sektora finansowego, depozytów

  • W bardzo bliskiej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, – a jest to niezależny bank centralny – który wczoraj pokazał swój pakiet, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i w koordynacji tych prac z ministrem finansów, zaproponowaliśmy pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jak ochrona dla naszych środków depozytowych, po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby pieniądze w bankomatach były, bo one są i one będą. O tym mogę z całą mocą zapewnić – podkreślił premier
  • aby zapobiegać „żerowaniu na obecnej sytuacji” poprzez windowanie cen, rząd chce doprowadzić do sytuacji, żeby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, i inne urzędy regulujące ceny, czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony cen proponowanych przez przedsiębiorców.

5. Inwestycje publiczne

  • fundusz w wysokości co najmniej 30 mld zł (środki niezależne od funduszy europejskich) będzie wzmacniać wydatki m.in. na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół oraz transformację energetyczną, ochronę środowiska, przebudowę elementów infrastruktury całego państwa: energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej