8. Forum dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnym, już 8. Forum dla MSP, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2008 r. w Warszawie w Hotelu Radisson SAS.


 


Tematem przewodnim tegorocznego Forum dla MSP są fundusze strukturalne przeznaczone dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP.


Podczas Forum prezentowane będą tematy dotyczące funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki e-usług dla przedsiębiorców, pomocy publicznej, zarządzania własnością przemysłową, prawa zamówień publicznych a także wpływu na środowisko przy realizacji projektów finansowanych ze środków strukturalnych.
Ponadto w trakcie Forum dostępne będą stoiska informacyjne instytucji publicznych i organizacji, które działają na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.


 


Forum adresowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorców, ale otwarte jest także dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową PARP.

Więcej informacji: http://archiwum.parp.gov.pl/forum8rej.html