Zgłoś firmę

Loading...

** Zgodnie z definicją firma rodzinna to taka, w której spełnione są jednocześnie następujące kryteria:
- wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny,
- co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
- członkowie rodziny posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwie