„Wspieramy e-biznes” na Forum Edukacyjnym PARP

8 i 9 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała w Warszawie IX Forum Edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponad pół tysiąca uczestników - przedsiębiorców, osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, uczestniczyło w sesjach panelowych poświęconych tematyce funduszy strukturalnych, z uwzględnieniem e-usług, pomocy publicznej, zarządzania własnością przemysłową, prawa zamówień publicznych oraz działalności eksportowej i proekologicznej, więcej

Ponad 52 mln złotych dla gdyńskiego PPN-T

  Ponad 52 miliony złotych otrzyma gdyński Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.   Dofinansowanie zostanie przeznaczone na utworzenie Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości, w ramach czwartego etapu rozbudowy PPN-T w Gdyni.   W ramach CKP powstanie Akademicka Przestrzeń Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe Zaawansowanych Techologii, Centrum Wzornictwa i Wystaw oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.więcej

Gdyński Tydzień Biznesu

Dwie grupy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w wakacje wyjadą do Stanów Zjednoczonych reprezentować Gdynię. Każda z drużyn wybiera się do USA w innym celu.I tak: 6 uczniów klasy IB pojedzie na przełomie czerwca i lipca 2008 r. do Seattle na obóz przedsiębiorczości „Washington Business Week" w ramach współpracy Gdyni z Seattle -Gdynia Sister City Association. Natomiast 3 - osobowa drużyna „ Nyana" więcej

Wiosenne Targi Pracy 2009

2 czerwca 2009 roku w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni odbyła się wiosenna edycja Gdyńskich Targów Pracy. Gdyńskie Targi Pracy stanowią doskonałą możliwość zaprezentowania własnej firmy na lokalnym rynku przedsiębiorstw, a przede wszystkim rekrutacji dobrze wykształconej i wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Organizatorami Targów Pracy są: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wraz z Urzędem Miasta Gdyni oraz Fundacją Gospodarczą w więcej

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości

To projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.   Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2009 r.   Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych lub poprzez przygotowanie do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.   Skierowany jest do mieszkańców powiatu Gdynia, należących więcej

Konkurs – „Gdyński Biznesplan”

Konkurs „Gdyński Biznesplan”!   Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konkursu. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, więcej

Fundusze Europejskie – bezpłatne doradztwo

Punkt Informacyjny działający w Sieci Informacyjnej "Pomorskie w Unii" - obejmuje świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych o Funduszach Europejskich, wynikających z Narodowej Strategii Spójności, a w szczególności o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2007-2013, Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.   Punkt Informacyjny oferuje: diagnozę - dobór źródła dotacji unijnej (programu operacyjnego, priorytetu, działania i więcej

Specjalista ds. zarządzania projektami UE – nowy cykl szkoleniowy

Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udziału w nowym cyklu szkoleniowym pn. "Specjalista ds. zarządzania projektami UE - edycja I". Kierowany jest do osób, które znają zasady pisania wniosków aplikacyjnych i chcą zdobyć wiedzę na temat rozliczania dotacji.  Program szkoleń został tak przygotowany, aby stać się uzupełnieniem dla prowadzonego od 2003 r. Studium Kierowników Projektów Europejskich. Proponujemy Państwu zestaw szkoleń, które będą więcej

Dzień Przedsiębiorczości Indywidualnej

12 maja 2009 roku (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni odbył się Dzień Promocji Indywidualnej Działalności Gospodarczej.Dzień ten był skierowany do wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Takie spotkania mają na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą. Ich celem jest również wspieranie rozwoju jednoosobowych firm założonych przez osoby bezrobotne i przekształcanie ich więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całym województwie

4 maja 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”  składającej się z 20 Punktów Informacyjnych (PI), gdzie każdy zainteresowany pozyskaniem środków unijnych może bezpłatnie uzyskać niezbędne informacje. Gościem honorowym uroczystości był Wiceminister Rozwoju Regionalnego  Jarosław Pawłowski. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski pełni rolę Głównego Punktu Informacyjnego , który zarządza i więcej