Nowy Przewodnik Beneficjenta oraz Szczegółowy opis priorytetów Reg. Programu dla Woj. Pom.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 12 lutego 2009 r. uchwały zmieniające Przewodnik Beneficjenta oraz Uszczegółowienie Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.W Przewodniku Beneficjenta i Uszczegółowieniu Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego przyjęto szereg zmian dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, kwalifikowalności kosztów oraz zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie, wynikających ze zmian wprowadzonych: Rozporządzeniem Komisji (WE) 6.08.2008 nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze więcej

Zmiana regulaminu konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr  9423 z dnia 17 lutego 2009r. zmianie uległ regulamin konkursu.   Wprowadzone poprawki dotyczą: 1.  Umożliwienia dokonania zgłoszenia do konkursu i przedstawienia biznesplanu w języku angielskim (oprócz dotychczas obowiązującego języka polskiego). 2.  Rozszerzenia §8 regulaminu (tj. NAGRODY) o możliwość otrzymania rekomendacji do udziału w procesie preinkubacji w ramach funduszu kapitałowego działającego w ramach ARP S.A. inwestującego w projekty więcej

IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zapraszamy do udziału w IV Pomorskim Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 12 marca 2009 roku w Parku Naukowo -Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.   Spotkanie zostanie zrealizowane w ramach projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III. Pomorskie Fora Przedsiębiorczości cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło około 400 osób, więcej

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ma już 2 lata!

Centrum, będące jednym z ważniejszych elementów realizowanego w naszym mieście Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości, od początku swego istnienia, dokłada wszelkich starań aby, w ramach istniejących uwarunkowań prawnych, ułatwić potencjalnym przedsiębiorcom dokonanie wszelkich procedur związanych z rejestracją własnej działalności gospodarczej. Centrum stale uatrakcyjnia i przybliża przedsiębiorcom swoją ofertę m.in. poprzez opracowanie cieszących się dużym zainteresowaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych. Pracownicy GCWP wykazując się kompetencją więcej

Akcja „Proste Fundusze”

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zachęcamy do włączenia się w inicjatywę „Proste Fundusze”. MRR dąży do tego, by możliwie najbardziej skrócić i uprościć procedury ubiegania się o środki unijne. Duże wsparcie w tym zakresie zapewni, zainicjowane przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, stałe przedsięwzięcie pod nazwą „Proste Fundusze”. W ramach tego przedsięwzięcia przy ministrze rozwoju regionalnego powołany został zespół ekspertów – więcej

Gdyński Biznesplan dla przedsiębiorczych

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 31.01.2009 r. upływa termin zgłaszania się do udziału w  tegorocznej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2009”. Arkusz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w pokoju 402 lub kancelarii Urzędu Miasta Gdyni (parter). Zgłoszenia można również wysyłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Gdyni Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia z dopiskiem „Gdyński Biznesplan więcej

Co myślisz o pracy GCWP? Wypełnij ankietę!

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym badaniu, którego celem jest ustalenie poziomu Państwa satysfakcji z obsługi w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Prosimy o wszelkie wskazówki i pomysły, które Państwa zdaniem pozwolą nam jeszcze lepiej służyć Wam pomocą przy zakładaniu i dalszym rozwoju Waszej firmy.   Poniżej znajdą Państwo ankietę, którą po wypełnieniu prosimy przekazać w wersji elektronicznej (biuro@gcwp.gdynia.pl) lub papierowej (GCWP, 81-404 więcej

Szansa dla innowacyjnych firm z Pomorza

Mikro, małe i średnie firmy, które planują inwestycje w województwie pomorskim, mogą już składać wnioski o unijne dofinansowanie.   Tym razem konkurs dotyczy przede wszystkim działalności innowacyjnej i badawczej, zgodnie z nazwą działania 1.2 „Rozwiązania innowacyjne w MSP” regionalnego programu operacyjnego. Dlatego na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące: •        nabycia wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji,  know-how lub więcej

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Od 8 stycznia 2009r. obowiązuje kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Powinni się z nią zapoznać nie tylko właściciele i członkowie zarządów takich firm. Istotne nowości dotyczą również uregulowanych poza tym kodeksem spółek cywilnych.   Przede wszystkim spadają minimalne pułapy kapitału zakładowego w spółkach z o.o. i akcyjnych. Do założenia tej pierwszej wystarczy teraz 5 tys. zł (wcześniej potrzebne było 50 tys. zł), więcej

Nowość w ZUS – Telefoniczny Serwis Informacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym swoich klientów, uruchomił nową usługę: Telefoniczny Serwis Informacyjny w skład którego wchodzą:- Automatyczny system informacyjny, nazywany systemem IVR (z ang. Interactive Voice Response),- Infolinia w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. Więcej informacji: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=888więcej