Pomorskie Miasteczko Zawodów

Pomorskie Miasteczko Zawodów to nowatorska inicjatywa, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy mieszkańcom województwa pomorskiego. Osoby bezrobotne, absolwenci, osoby pragnące zdobyć nowe kwalifikacje, młodzież szkolna oraz przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą liczyć na szkolenia i doradztwo indywidualne. W czasach niepewności służymy szerokim i bezpłatnym dostępem do informacji.   Fundacja Gospodarcza jest operatorem Pomorskiego Miasteczka Zawodów.   Pomorskie Miasteczko Zawodów powstało we wrześniu 2001 z więcej

Nowy Program Pożyczkowy

Od dnia 2 kwietnia br. wszedł w życie nowy program pożyczkowy Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Oprocentowanie pożyczek ulega obniżeniu, przy jednoczesnym wydłużeniu maksymalnego czasu spłaty pożyczek do 5 lat. Nowy program jest wyrazem realizacji misji Funduszu: wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw tanim i przyjaznym finansowaniem dłużnym.   Kontakt: Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ul. Szara 32-33 (I piętro) 80-116 Gdańsk www.pfp.gda.plwięcej

Projekt – Studia podyplomowe – podnoszenie kwalifikacji kadr informatycznych

Szanowni Państwo, W latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża dwa działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które wspierają inwestycje w szkolenia pracowników firm i przedsiębiorców dzięki środkom EFS (działanie 2.1.1 oraz 2.1.2).Dotacje na szkolenia pracownicze cieszą się od trzech lat niezmiennie bardzo wysokim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.W 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w drodze konkursu wybrała 59 ogólnopolskich więcej

Dni otwarte w Urzędach Skarbowych

Dwukrotnie w tym roku Szybki PIT umożliwi podatnikom odwiedzenie urzędów skarbowych w dni wolne od pracy. 28 marca i 25 kwietnia (ostatnie soboty) odwiedzający urzędy będą mogli złożyć zeznania podatkowe, wyjaśnić wątpliwości związane z rozliczeniem podatków a także poznać specyfikę pracy urzędów. Pomorskie urzędy skarbowe będą w tych dniach otwarte od godziny 9.00 do 13.00.   Wszystkich serdecznie zapraszamy !  więcej

Szybki PIT

Ministerstwo Finansów wraz z dziennikiem „Fakt” i programem „Dzień Dobry TVN” rozpoczęło w poniedziałek 9 marca 2009 roku kampanię informacyjną „Szybki PIT” Szybki PIT to symbol przyjaznego urzędu, który chce pomóc podatnikom w zawiłościach przepisów podatkowych.   W ramach akcji uruchomiona została strona internetowa www.szybkipit, na której znajdują się formularze podatkowe, broszury informacyjne, porady niezbędne do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego jak również informacje o dyżurach telefonicznych więcej

Bezpłatne praktyki w PARP

Praktyki Studenckie Oferujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w następujących Zespołach: 1. Administracyjno-Budżetowy2. Audytu Wewnętrznego3. Badań i Rozwoju4. Finansowo-Księgowy5. Informatyki6. Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki7. Innowacji i Technologii8. Instrumentów Inwestycyjnych9. Instrumentów Szkoleniowych10. Instytucjonalnego Systemu Wsparcia11. Koordynacji Wdrażania Programów12. Prawny13. Projektów Infrastrukturalnych14. Promocji i Informacji15. Przedsiebiorczości16. Rozwoju Zasobów Ludzkich17. Wdrażania Instrumentów Finansowych18. Wdrażania Instrumentów Instytucjonalnych19. Własności Przemysłowej Od kandydatów oczekujemy: * zainteresowania tematyką rozwoju przedsiębiorczości więcej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Minister Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów polskich uczelni do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów. Nadsyłane prace powinny dotyczyć programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych zarówno perspektywy 2004-2006 jak i 2007-2013.  W ramach konkursu odbędą się dwie edycje.   W pierwszej mogą wziąć udział prace bronione w terminie między więcej

Nowy harmonogram konkursów w RPO dla Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę, wprowadzającą zmiany w indykatywnym harmonogramie ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu  Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zmieniono również harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 roku. Przedstawiony dokument ma umożliwić beneficjentom poznanie z wyprzedzeniem planowanych terminów ogłaszania naborów w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.   Zarząd Województwa, z powodu przyczyn związanych z zarządzaniem Regionalnym Programem dla Województwa Pomorskiego, może więcej

Seminarium „Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium "Alternatywne formy finansowania działalności przedsiębiorstw", które odbędzie się w dniu 6 marca 2009 r. w Warszawie. Jest to pierwsze w tym roku seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo". Podczas seminarium omówione zostaną cztery formy finansowania: akredytywa, factoring, forfaiting oraz leasing. Udział w seminarium jest bezpłatny.   Program więcej

Nowy Przewodnik Beneficjenta oraz Szczegółowy opis priorytetów Reg. Programu dla Woj. Pom.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 12 lutego 2009 r. uchwały zmieniające Przewodnik Beneficjenta oraz Uszczegółowienie Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.W Przewodniku Beneficjenta i Uszczegółowieniu Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego przyjęto szereg zmian dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, kwalifikowalności kosztów oraz zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie, wynikających ze zmian wprowadzonych: Rozporządzeniem Komisji (WE) 6.08.2008 nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze więcej