Czy wszystkie zmiany należy zgłosić na zintegrowanym formularzu?

Zmiany danych w ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się za pośrednictwem formularza zintegrowanego składanego w urzędzie gminy. W innych przypadkach zmianę zgłasza się bezpośrednio w zainteresowanym urzędzie na odrębnych drukach.Do dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie, do zmian we wpisie, a także do zawieszenia, wznawiania i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej służy wniosek EDG-1. Dotyczy to zatem danych wpisanych do więcej

Przedsiębiorca- działalność gospodarcza

Co wypełniać we wniosku?Zgłaszając zmianę wpisu w gminnej ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien w składanym wniosku EDG-1 wypełnić tylko te rubryki, które wiążą się ze zmianami.Wypełnienie konkretnych rubryk zależy od tego, jakie zmiany zgłasza przedsiębiorca.Jeżeli wniosek dotyczy zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, to w części EDG-1 wypełnia się: 01.2, 02, 03.1, 03.2 - o ile nastąpiła zmiana właściwości naczelnika więcej

Bezpłatne szkolenia – wrzesień 2009

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni.   Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.     wrzesień 2009 Lp. Nazwa szkolenia/ działania Termin Cena 1. Jak napisać biznesplan? 15.09.2009 bezpłatne 2. Jak założyć działalność gospodarczą 14.09.2009 bezpłatne 3. Podstawy korzystania z arkusza kalkulacyjnego EXCEL 18.09.2009   bezpłatnie 4. Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD 29-30.09.2009   bezpłatnie 5. Doradztwo biznesowe* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania bezpłatne 6. Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych)* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania bezpłatne 7. Badanie predyspozycji zawodowych* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu więcej

Spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Poznań

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” poświęcone pozyskiwaniu dofinansowania w dziedzinach gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka3 września 2009 r., w godz. 10.00 - 13.30, Budynek Delta, SalaKonferencyjna, IV piętro, ul. Towarowa 35, PoznańTematyką spotkania będą następujące zagadnienia:- co to są działania 8.1 więcej

Punkt konsultacyjny-dotacje, szkolenia

Informujemy, iż w dniach 24-31 sierpnia 2009 roku Punkt konsultacyjny w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, przy ulicy Świętojańskiej 141 będzie nieczynny.   Przepraszamy.   Zapytania dotyczące dotacji, szkoleń prosimy przesyłać na adres: b.siek@gdynia.pl   W dniu 26 sierpnia 2009 roku ( środa) wyspecjalizowany konsultant z Fundacji Gospodarczej będzie pełnił dyżur w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w godzinach 8.00-16.00 w zakresie dotacji, szkoleń, kursów związanych z  założeniem  i więcej

Zawieszenie firmy w przepisach

Na jaki okres zawieszenie? Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 do 24 miesięcy.   Ważne W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów.     Za pozorne zawieszenie działalności są kary   -podatnicy zawieszający działalność gospodarczą, ale formalnie nadal ją prowadzą -w ten sposób oszczędzają na podatkach i składkach, ale działają w szarej strefie -przedsiębiorcy przyłapani na więcej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są liczba zatrudnianych pracowników, obroty oraz suma bilansowa. Jednak to nie wszystkie dane, które powinieneśwziąć pod uwagę definiując swoją firmę. Zapoznaj się z pozostałymi kryteriami. Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - skrót, przedsiębiorstwo zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa mikro < 10 osób < 2 mln eur < 2 mln eur małe < 50 osób < 10 mln eur < 10 mln eur średnie < więcej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie w ramach PO KL jest kierowane przede wszystkim do wybranych grup docelowych.             W przypadku Działania 6.2 są to w szczególności: ■ osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu, ■ osoby mające trudności z wejściem lub utrzymaniem się więcej

Spotkanie informacyjne „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” – Białystok

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne  „Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” poświęcone pozyskiwaniu dofinansowania w dziedzinach gospodarki elektronicznej oraz wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 września 2009 r., w godz. 10.00 - 13.30 Dom Technika (siedziba NOT) Sala Konferencyjna, I piętro ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok   Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - co to więcej

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

Informujemy, iż pod adresem: http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm znajduje się szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 ( wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej )   Wniosek EDG-1 jest dostępny do pobrania ze strony: www.gdynia.pl/dzialalnosc  więcej