Przewodnik po etapach wdrażania innowacji

Zapraszamy do zapoznania się z nową prezentacją umieszczoną na Portalu Innowacji  przygotowaną przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodnik pozwala na prześledzenie kolejnych etapów wdrażania innowacji:* Identyfikacja Innowacji;* Ochrona innowacji;* Ścieżki komercjalizacji innowacji;* Wdrożenie innowacji.Więcej: http://www.pi.gov.pl/pl/aktualnosci/12685.htmlwięcej

Zmiana dyżurów specjalistów

Informujemy, iż w miesiącu styczniu 2009r. nastąpi zmiana dyżurów specjalistów z Fundacji Gospodarczej. Spotkania odbedą się w dniach 21 i 28 stycznia w godzinach 8.00-16.00. W pozostałe dni zapraszmy na konsultacje w Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej w Gdyni.  Szczegółowe informacje o pozostałych dyżurach specjalistów znajdują się w zakładce KONSULTACJE-DORADZTWO.więcej

Konkurs „Gdyński Biznesplan 2009” startuje!

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konkursu. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji więcej

Kobieta atrakcyjna zawodowo – szkolenia

Projekt "Kobieta atrakcyjna zawodowo" jest realizowany przez Fundację Gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałania: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 31 października 2009 r. Fundacja Gospodarcza została uhonorowana więcej

Seminarium informacyjne nt. Funduszy Europejskich

W imieniu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (Regionalny Punkt Konsultacyjny) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pragniemy zaprosić Państwa do udziału w:   seminarium informacyjnym nt. zakresu bezpłatnych konsultacji oraz możliwości pozyskiwania Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,   które odbędzie się w: - Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku ul. Bogusława 2 w dniu 21 listopada 2008r. o godz. 12.00 lub - Fundacji Gospodarczej w więcej

Szkolenie internetowe Akademii PARP

Jak założyć własną firmę? Nowe szkolenie internetowe Akademii PARP   Jeśli jesteś w trakcie zakładania firmy i chcesz zrobić to dobrze, masz okazję nauczyć się tego z nowego szkolenia internetowego Akademii PARP. Od 1 września 2008 na portalu edukacyjnym pod adresem www.akademiaparp.gov.pl dostępne jest szkolenie on-line „Jak założyć własną firmę”.   Obecnie szkolenie adresowane jest do osób, które są w trakcie zakładania własnego biznesu. W więcej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Od 17 do 23 listopada 2008r. będzie się odbywał w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week). Jest to pierwsza globalna kampania społeczna (organizowana w 75 państwach), której celem jest zachęcanie młodzieży (do 30 r.ż.) do aktywności życiowej, stawiania sobie ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.     Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make więcej

8. Forum dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w kolejnym, już 8. Forum dla MSP, które odbędzie się w dniach 23-24 października 2008 r. w Warszawie w Hotelu Radisson SAS.   Tematem przewodnim tegorocznego Forum dla MSP są fundusze strukturalne przeznaczone dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP. Podczas Forum prezentowane będą tematy dotyczące funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki więcej

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W dniu 20 września 2008r. wchodzi w życie istotna część nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki w pakiecie ustaw na rzecz przedsiębiorczości, których uchwalenie ma zlikwidować w Polsce złe prawo gospodarcze, nieprzejrzyste podatki i nadmiar biurokracji. Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie od jutra, przedsiębiorcom będzie łatwiej załatwiać więcej

Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości

W imieniu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.   Konkurs jest organizowany pod patronatem Wojewody Pomorskiego i przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.   Konkurs jest regionalną odmianą Polskiej Nagrody Jakości i ma na celu przede wszystkim: ·       popularyzację wśród załóg przemysłowych zakładów pracy, usługowych i innych, projakościowego sposobu myślenia oraz zwrócenia więcej