Dobre praktyki szyldziarskie w Gdyni – zapraszamy na spotkanie

Przestrzeń miejska ulega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Często powoduje to chaos informacyjny. Przyczynia się do tego również źle zaprojektowany szyld. Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność wchodzą ze swoją identyfikacją w przestrzeń miejską. Biuro Plastyka Miasta jest zaangażowane w długi i czasochłonny proces przeprowadzania przedsiębiorcy lub projektanta od pomysłu na szyld do właściwego rozwiązania. Nie wszyscy jednak szyldy uzgadniają i konsultują. Nie wszyscy dokonują zgłoszeń do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego tutejszego Urzędu Miasta. Za jakość rozwiązań w przestrzeni Miasta jesteśmy odpowiedzialni My wszyscy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone problematyce projektowania, realizacji i komponowaniu szyldów na budynkach zgodnie z obowiązującym prawem.

Podczas spotkania będzie można otrzymać bezpłatny Poradnik dobrych praktyk szyldziarskich dla śródmieścia Gdyni.

Spotkanie w dniu 24 kwietnia 2019 r., w auli Domu Rzemiosła przy ul. 10 Lutego 23 o godzinie 13:00 organizuje Biuro Plastyka Miasta (Urząd Miasta Gdyni).

W programie:

– prezentacja poradnika dobrych praktyk szyldowych dla śródmieścia Gdyni „Od strony ulicy”;

– dyskusja dotycząca problemów i obowiązków, związanych z zarządzaniem budynkami w zakresie szeroko rozumianej estetyki przestrzeni publicznej, w tym szyldów i reklam oraz kolorystyki elewacji.