Punkty opieki nad dziećmi do lat 3

Zapraszamy do udziału w projekcie dotyczącym zakładania instytucji opieki i edukacji dla dzieci do lat 3.

Projekt: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 w województwie pomorskim” jest realizowany w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH:

 • przedstawiciele samorządów
 • przedstawiciele podmiotów niepublicznych

prowadzący lub planujący prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

ORGANIZACJA PROJEKTU:

 • szkolenia stacjonarne (dwudniowy zjazd w Sobieszewie) – łącznie 18 godzin szkoleń
 • szkolenie online (9 godzin)
 • udział w sieci współpracy

TEMATYKA SZKOLEŃ:

 • zasady tworzenia, prowadzenia i finansowania instytucji opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun)
 • standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3
 • włączanie dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki
 • zarządzanie jakością w instytucjach opieki i edukacji dla dzieci do lat 3
 • metodyka pracy z małymi dziećmi
 • żywienie i organizacja posiłków sprzyjające zdrowiu

REALIZATOR PROJEKTU ZAPEWNIA:

 • nocleg
 • wyżywienie
 • materiały szkoleniowe
 • wsparcie po szkoleniu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Regulamin projektu
Harmonogram wsparcia
Ramowy program szkolenia
Ulotka

KONTAKT:

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Infolinia: 733 706 010
email: zlobki.pom@frr.org.pl

www.frr.org.pl

logo-847x76-1

image_pdfimage_print