Dyżur trenera przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne telefoniczne porady trenera przedsiębiorczości w godzinach 8.00-16.00.

Dyżur pełni: p. Grażyna Zalewska-Pawlisz (ZINK Studio),
tel. 501 743 175

Więcej informacji w zakładce DYŻURY SPECJALISTÓW